Pobyty rehabilitacyjne

Nasz ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych, wydany przez Wojewodę Śląskiego (wpis do rejestru ośrodków nr OD/24/0002/18).

Turnusy rehabilitacyjne obejmują:

 • turnusy usprawniająco-rehabilitacyjne;
 • turnusy psychoterapeutyczne;
 • turnusy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, taneczne, wokalne);
 • turnusy nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

W naszej ofercie znajdują się m.in. pobyty dla:

Posiadamy zezwolenie na organizację turnusów dla osób:

 • jąkających się;
 • z alergią;
 • z autyzmem;
 • z chorobami dermatologicznymi;
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego;
 • z chorobami neurologicznymi;
 • z chorobami przemiany materii;
 • z chorobami reumatycznymi;
 • z chorobami skóry;
 • z chorobami układu pokarmowego;
 • z cukrzycą;
 • z otyłością;
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki;
 • z przewlekłymi chorobami wątroby;
 • z wadami postawy;
 • z zaburzeniami depresyjnymi;
 • z zaburzeniami nerwicowymi;
 • z zespołem downa;
 • ze schorzeniami onkologicznymi;
 • ze schorzeniami układu oddechowego;
 • ze skoliozą;
 • z chorobą psychiczną;
 • z padaczką;
 • z upośledzeniem umysłowym;
 • ze schorzeniami układu krążenia;
 • kobiet po mastektomii.

Rodzaje oferowanych diet:

 • bezglutenowa;
 • cukrzycowa;
 • niskotłuszczowa;
 • wątrobowa;
 • wegetariańska.